· 

Virtual Reality bij crisismanagement

De opleiding Operationeel Crisis Coördinator bij Zuyderland Medisch Centrum in Limburg draait sinds vorig jaar. De opleiding leidt 80 Operationeel Crisiscoördinatoren op als onderdeel van een integrale crisismanagement aanpak. Hierbij staat borgen van zorgcontinuïteit en bedrijfscontinuïteit ten tijde van crisis centraal. Tijdens de opleiding leren de deelnemers te werken volgens de CrisisRadar en het Mentaal Prestatie Plan. De eerste is vooral gericht op een procesmatige aanpak van crisismanagement en de laatste op het reguleren van spanning en stress in onzekere situaties. De opleiding is opgebouwd uit een blended methode. Dit betekent dat deelnemers verschillende vormen van leren krijgen aangeboden. Zo is er leren op de werkplek, contactonderwijs, online modules, simulatietraining met acteurs en wordt er gebruik gemaakt van Virtual Reality.

 

De deelnemers ontvangen aan het begin van de opleiding allemaal een Virtual Reality bril en installeren de Virtual Reality App op hun mobiele telefoon. Per periode krijgen ze leertaken waarin er situaties zijn gecreëerd in een Virtueel Zuyderland Medisch Centrum. Een steekpartij, agressie en geweld, wateroverlast, brand en meer situaties krijgen ze voor de kiezen.

 

"Deze manier van leren brengt de impact veel dichterbij. Zo zag ik mensen bewusteloos liggen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen in onze eigen milieustraat. Of werd er een situatie gecreëerd waarbij een afdeling in brand stond. Dit zag je ook in de virtuele omgeving in het eigen ziekenhuis. Ik moet er niet aan denken dat dit echt gebeurt. Het laat je direct denken in de realiteit. Een leuke aanvullende manier van trainen die ook nog eens mijn kennis over het ziekenhuis vergoot." aldus een één van de 80 deelnemers van de opleiding.

 

Wilt u ook weten wat de mogelijkheden zijn voor trainen in Virtual Reality?