· 

In Virtual Reality is niks onmogelijk!

Met Virtual Reality in video wordt het mogelijk om medewerkers onder verschillende omstandigheden te laten trainen.

Juist door de zintuiglijke beïnvloeding wordt het mogelijk om de beleving nog meer naar de realiteit te brengen. Uw eigen omgeving kan gebruikt worden om scenario's op te nemen en te gebruiken voor trainingsdoelstellingen. De realiteit komt in oefensituaties dichterbij dan ooit. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een bedrijfsongeval, een brand, een ontruiming, agressie en geweld op de werkvloer in welke vorm dan ook . Maar ook hoe om te gaan met ongewenst gedrag tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden.

 

In de virtuele leeromgeving creëren we situaties die niet van echt te onderscheiden zijn. Wanneer u dan in het echt moet presteren, heeft u een referentiekader opgebouwd. Weet u om te gaan met de omstandigheden, de spanning en het benodigde vakmanschap.

 

Met gebruik van Virtual Reality, een goed script en duidelijke leer doelstellingen hoeven we niet meer te wachten op praktijksituaties waar we leren, maar creëren we deze praktijk zelf. Niks is onmogelijk in Virtual Reality!

 

Tijdens de opleiding Operationeel Crisiscoördinator van het Zuyderland Medisch Centrum doorlopen de deelnemers in Virtual Reality een crisisscenario wat is gemaakt op de eigen locatie. In het scenario gaan de deelnemers gefaseerd door een escalerende situatie en leren ze onder druk tot besluitvorming te komen. Virtual Reality blijkt een succesvolle methodiek om in leertrajecten te integreren en zo beleving, realiteitszin en leerrendement te verhogen. Daarnaast kan Virtual Reality binnen diverse thema's interessante return on investment opleveren.